Huoltajille

Etusivu » Kuvataidekoulu » Kuvataidekoulu lapset ja nuoret » Huoltajille

 Kysy, Kuuntele, Keskustele, Kiinnostu  ja Kannusta 

 

Toivomme huoltajien seuraavan lastensa kehittymistä, kehuvan ja kannustavan heitä. Koska maailman paras tuki tulee kotoa. Huoltajien tuki ja kiinnostus ovat tärkeitä harrastuksessa ja onhan se mahtavaa nähdä ne onnistumiset ja innostumiset mitä tekeminen tuottaa. Samoin tukea tarvitaan koska välillä tekeminen tuottaa haasteita ja niistä kannustamalla päästään eteenpäin. Toivomme  avointa yhteistyötä huoltajien kanssa, kysykää myös meiltä, koska silloin osaamme vastata juuri teitä askarruttavaan kysymykseen. 

Huoltajat ovat aina tervetulleita seuraamaan opetusta. Toivottavaa toki on, että tästä ilmoitetaan etukäteen opettajalle. 

 

Vakuutus

Pirkan opiston oppilaat on vakuutettu IF-vakuutusyhtiössä tapaturmien varalta. 

 

Erityistätukea tarvitsevat oppilaat

Kodin ja teatterikoulun välinen yhteistyö on tärkeää lapsen hyvinvoinnin kannalta. On hyvä kertoa omalle opettajalle, suunnittelijaopettajalle, jos lapsella on jokin sellainen diagnoosi, joka tulisi ottaa huomioon opetuksessa tai sitä suunniteltaessa.

 

Vaatetus

Oppilaan kannattaa pukeutua tunneille rentoihin ja mukaviin vaatteisiin joissa on mukava liikkua. 

 

Välipala

Tunneilla ei ole taukoa, mutta tarvittaessa oppilas voi keskeyttää työn lyhyeksi aikaa ja nauttia välipalan.

 

LUKUKAUSIMAKSUT, OPISKELUOIKEUS JA OPISKELUPAIKAN PERUUTUS

Lukukausimaksu sisältään opetuksen ja materiaalit. Lasku lähetetään kahdesti vuodessa postitse kotiosoitteeseen.

 

Kun oppilas on saanut paikan teatterikoulusta, hän säilyttää paikkansa koko opintojen ajan ja hänet siirretään aina automaattisesti uudelle lukuvuodelle. 

 

Mikäli oppilas keskeyttää opintonsa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi opiston toimistoon. Oppilaspaikan voi peruuttaa maksutta opetuksen käynnistymiseen asti. Mikäli peruutus tehdään syyskuun (syksy) / tammikuun (kevät) loppuun mennessä, peritään 20 €. Mikäli peruutus tehdään lokakuun (syksy) / helmikuun (kevät) loppuun mennessä, peritään puolet lukukausimaksusta. Tämän jälkeen tehty peruutus ei oikeuta enää lukukausi- maksun alennukseen.

 

TIEDOTTAMINEN

Tiedotamme ajankohtaisista asioista sähköpostitse sekä verkkosivuillamme osoitteessa https://www.pirkanopisto.fi Opiston ja opettajien tiedotteita jaetaan sähköpostitse ja postitse.

 

Äkillisistä tuntimuutoksista ja muistutuksista tiedotamme tekstiviesteillä. Tästä syystä on tärkeää, että oppilaiden ja vanhempien numerotiedot ovat opiston rekisterissä ajan tasalla. Oppilaan poissaoloista kannattaa ilmoittaa omalle opettajalle tai opiston toimistoon. 

 

TODISTUKSET

Oppilaat saavat päättötodistuksen taiteen perusopetuksesta suoritettuaan opetussuunnitelman mukaiset yleisen oppimäärän opinnot. Mikäli opinnot jäävät vajaiksi tai oppilas keskeyttää, hän saa pyynnöstä osallistumistodistuksen.

 

TEATTERIKÄYNNIY, RETKET

 

Toimintaan kuuluvat teatterivierailut ja pienet retket. Näytöksistä ja aukioloajoista johtuen retket saatetaan tehdä normaalista opetuskerrasta poikkeavana aikana. 

Sulje sivuvalikko