Kuvataidekoulu, lapset ja nuoret

Etusivu » Kuvataidekoulu » Kuvataidekoulu lapset ja nuoret

Pirkan opisto järjestää kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille (7-18 v.) yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaan. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, monipuolista kuvataiteen tekemistä. Opiskelussa kehitetään ja syvennetään käden, silmän ja ilmaisun taitoja pitkäjänteisesti ja monipuolisesti.

 

Opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset elinikäiselle taiteen harrastamiselle sekä valmiudet hakeutua jatko-opintoihin.

 

Haku lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetukseen – hakuaikaa jatkettu 13.8.2018 saakka, kysy vapaita paikkoja 040 1334 223

 

Kuvataiteen yleinen oppimäärä

 

 

Kuvataiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Yleinen oppimäärä jakautuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 tuntia ja teema opinnot 200 tuntia.

Kuvataiteen perusopintojen tavoitteena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista. Perusopintotasoilla materiaalien, ilmaisukeinojen ja tekniikoiden tuntemusta laajennetaan ja syvennetään vuosi vuodelta. 

 

YHTEISET OPINNOT 7-12 -vuotiaat

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumistaPerusopintotasoilla materiaalien, ilmaisukeinojen ja tekniikoiden tuntemusta laajennetaan ja syvennetään vuosi vuodelta. 

 

TEEMAOPINNOT - TYÖPAJAOPINNOT 12–16 -vuotiaat

Työpajaopintoihin siirrytään 12–13-vuotiaina. Työpaja opintoihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Opinnoissa syvennetään hankittuja tietoja ja taitoja valitsemallaan visuaalisen kentän alueella. Henkilökohtaisen ilmaisun kehittyminen ja itsenäinen työskentely ovat tärkeässä osassa kaikissa opinnoissa.

 

yleinen oppimäärä rakenne

 

Kuvataiteen laaja oppimäärä

 

Kuvataiteen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 1300 tuntia. Laaja oppimäärä jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopinnot ovat laajuudeltaan 800 tuntia ja syventävät opinnot 500 tuntia. Perusopinnot on suunnattu pääasiassa 12-15 vuotiaille ja syventävät opinnot 16-18 vuotiaille.

 

Kuvataiteen perusopintojen tavoitteena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista. Perusopintotasoilla materiaalien, ilmaisukeinojen ja tekniikoiden tuntemusta laajennetaan ja syvennetään vuosi vuodelta. 

Pirkan opiston kuvataidekoulussa perusopinnot jakautuvat neljään opintokokonaisuuteen kuvataiteen perusteisiin, kuvataiteen jatko-opintoihin, työpaja opintoihin ja taiteen tuntemuksen opintokokonaisuuteen. Työpajaopintoihin siirrytään 12–13-vuotiaina. Työpaja opintoihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Opinnoissa syvennetään hankittuja tietoja ja taitoja valitsemallaan visuaalisen kentän alueella. Henkilökohtaisen ilmaisun kehittyminen ja itsenäinen työskentely ovat tärkeässä osassa kaikissa opinnoissa.

 

Kuvataiteen syventävien opintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen opintoja laajentamalla tai niitä painottamalla hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti ja valitsemiaan työtapoja käyttäen. 

laajan oppimäärän rakenne

  

 

 

Yleisen ja laajan oppimäärän työpajaopinnot 2018-2019

 

Keramiikan, muotoilun, kuvanveiston ja arkkitehtuurin työpaja

Työpajassa tutustutaan kolmiulotteisen työskentelyyn, ideoinnista, luonnosteluun, pienoismalleihin ja esineen muotoiluun. Työskentely on projekteja jossa pitkäjänteisyys, syventyminen ja prosessinomaisuus on olennainen osa tekemistä.

Työpajassa kokeillaan erilaisia keramiikan menetelmiä erilaisilla savilaaduilla, muotoillaan veistoksia ja keraamisia esineitä.

 

Laajan kuvataiteen työpaja

Työpajassa luodaan yhdessä ryhmää kiinnostavia projekteja, syvennytään aiheeseen tai tekniikkaan oppilaiden kiinnostus huomioiden. Työskentely on kolmiulotteista kuin myös piirtämistä, maalaamista ja painomenetelmät huomioivaa.

 

Mediataiteen, valokuvauksen
ja digitaalisen taiteen työpaja
Työpajassa tarkastellaan taidetta ja visuaalista kulttuuria, kuvaten, kuvankäsittelyn ja videon, sekä editoinnin kautta. Tutustutaan graa sen suunnittelun perusteisiin. Syvennytään tekemisen kautta kuvan merkitykseen eri medioissa.

 

Piirustuksen, maalauksen ja grafiikan työpaja

Työpajassa tutustutaan, kokeillaan ja syvennetään osaamista erilaisiin maalaus-, piirustus- ja grafiikantekniikoihin. 

 

 

Opintoneuvonta ja suunnittelu

 

Suunnittelijaopettaja

Heikki Riikonen

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Puhelin 040 133 4215

 

Toimistosihteeri

Kaija Tomperi

Puhelin 040 133 4223

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

 

Haku lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetukseen – hakuaikaa jatkettu 13.8.2018 saakka 

kysy vapaita paikkoja 040 1334 223

> Hakulomake

Opinnoista

 

Opetussuunnitelma (uudistumassa k2018)

Kansalaisopiston kuvataideopetuksen sivuille

Työpajapaletti 2018-19