Kielet

Etusivu » Kansalaisopisto » Kielet


Kielitaidosta on paljon iloa ja hyötyä. Opistossa voi aloittaa uuden kielen opiskelun tai jatkaa nykyisen kielitaidon kehittämistä ja ylläpitämistä.

 

Kielten kurssit ovat pääsääntöisesti koko lukuvuoden kestoisia. Viikoittaisessa lähiopetuksessa harjoitellaan ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä, harjoitellaan suullista ilmaisua yhdessä toisten osallistujien kanssa, tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia ja saadaan tietoa kielialueen kulttuurista ja elämänmenosta. Osalla kielikursseista on käytössä moodle-verkkoalusta, jossa on lisätehtäviä. Tarjolla on myös puhekursseja, kokonaan verkossa tapahtuvaa opiskelua, lyhytkursseja, autenttisessa ympäristössä tapahtuvaa kielen opiskelua sekä monimuoto-opetusta, jossa lähiopetuksen lisäksi osa opetuskerroista on verkossa. Kursseille voi ilmoittautua myös kesken lukuvuoden, mikäli kurssilla on tilaa ja opiskelijan oma taitotaso on sopiva. Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

 

Kielitaidon taitotasokuvauksissa käytetään eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa tasoasteikkoa: perustaso (A1 ja A2), keskitaso (B1 ja B2) ja ylin taso (C1 ja C2). Kurssilla opiskeltava taitotaso on merkitty kunkin kielikurssin nimen yhteyteen.

 

Opintoneuvonta ja suunnittelu

 

Suunnittelijaopettaja

Tuula Landau

Puhelin 040 133 4232

 

Toimistosihteeri

Elina Autio

Puhelin 040 133 4220

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Kurssihaku ja ilmoittautuminen

kevään kursseille torstaina 3.1.2019 klo 9.30 alkaen

 

ILMOITTAUDU NETISSÄ sekä (03) 5652 2500

SAKSAA BERLIINISSÄ TOUKOKUUSSA, A2/B1

2.5.2019 - 6.5.2019, Muu
Kurssimaksu: 40.00 €

ITALIAN ALKEITA TOUKOKUUSSA, A1

6.5.2019 - 23.5.2019, Lempäälä
Kurssimaksu: 20.00 €

KIELTEN TAITOTASOKUVAUKSET LYHYESTI (Euroopan neuvosto)

 

A1

Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

 

A2

Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

 

B1

Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmissa tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

 

B2

Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman, että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

 

C1

Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidossanoja.

 

C2

Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

Sulje sivuvalikko