Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

 

 

Mediataiteen kehittämishanke käynnistyy


06.04.2018

Pirkan opisto on saanut Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustusta hankkeeseen ”Mediataide monitaiteellisuuden moottorina”.  Vuosille 2018–2019 ajoittuvassa hankkeessa kehitetään opiston taideopetuksen sisältöjä, uuden mediataiteen opetusohjelmaa, taiteiden välistä yhteistyötä, monitaiteellisuutta ja taideopetuksen saavutettavuutta mediataiteen avulla.  

 

Kaikkien taideaineiden kesken toteutetaan yhteisiä projekteja, painopisteinä elokuva ja videotaide. Esityksiä ja lavastuksia toteutetaan eri esitysympäristöihin 3D-videotekniikan avulla. Luentoja, kursseja ja tapahtumia välitetään myös tietoverkkoon ja laitoksiin. VR-tekniikan avulla senioreille mahdollistetaan virtuaalista toimintaa ja elämyksiä, johon heillä ei muutoin olisi mahdollisuutta. Harrastusten ulkopuolelle jääneille pojille suunnitellaan omia, houkuttelevia kursseja ja muuta toimintaa mediateknologiaa hyödyntäen.  Hanke käynnistyy elokuussa 2018. 

 


Takaisin uutisiin