f

OPISTO TIEDOTTAA

Opiston tapahtumista tiedotetaan toimintakauden aikana säännöllisesti opiston kotisivuilla  www.pirkanopisto.fi  sekä Nokian Uutisissa, Pirkkalaisessa ja Lempäälän-Vesilahden Sanomissa.

Pirkan opisto on myös facebookissa ja Instagramissa

Uutiskirje julkaistaan 1-2 kuukauden välein.

Opinto-opas jaetaan alueen talouksiin kaksi kertaa vuodessa, elokuussa ja vuoden vaihteessa.


YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

    

KoL-MiFlogo rgb (kopio) (kopio 1)   
Pirkan opisto

Pirkan opisto on eräs maamme suurimmista kansalaisopistoista. Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden kuntien muodostama oppilaitos järjestää yleissivistävää ja harrastuksia tukevaa koulutusta sekä taiteen perusopetuksen opetuspalveluja neljään opiston jäsenkuntaan.

Kansalaisopiston ohjelmassa on mm. kieliä, yhteiskunnallista koulutusta, taito- ja taideaineita sekä liikunta- ja terveysalan kursseja. Lisäksi opisto järjestää avointa yliopisto-opetusta yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa.

Opiston sisällä toimivat myös Pirkan opiston kuvataide- ja käsityökoulu, Pirkan opiston musiikkiopisto sekä Pirkan opiston tanssi- ja teatterilinjat. Näissä kaikissa opiskelijat voivat suorittaa taiteen perusopetuslain mukaisia pitkäjänteisiä taideopintoja.

Kuntien tekemän sopimuksen mukaan Nokian kaupunki toimii Pirkan opiston vastuukuntana. Opisto on Nokian kaupungin sivistyskeskukseen kuuluva vapaan sivistystyön oppilaitos. Opiston hallintoelimenä toimii Pirkan opiston jaosto, johon jäsenkunnat ovat nimenneet edustajansa.

Opistossa on vuosittain noin 47 000 oppituntia, 1900 kurssia, 350 musiikin yksilöopiskelijaa, ja noin 24 000 kurssilaista.

Opisto järjestää myös toiveiden mukaan räätälöityä tilauskoulutusta ja vuokraa opetustilojaan lyhytaikaisesti muille koulutusten järjestäjille, yhdistyksille, yrityksille ja yksityishenkilöille.


Katso myös:

Opiston hallinto- ja toimintaorganisaatio

Tunnuslukuja 2013-2016

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2016