f

Alennukset

(tietoja päivitetty 2.1.2018)


Opetushallitus on myöntänyt Pirkan opistolle opintosetelitukea lukuvuodeksi 2017-2018.

Tuen avulla tiettyjen, erityisryhmille (maahanmuuttajat, seniori-ikäiset, oppimisvaikeuksia kokevat) suunnattujen kurssien maksuja on voitu alentaa. Näiden valmiiksi alennettujen kurssien kuvauksessa on maininta Opetushallituksen tukemaa koulutusta.


Työttömät työnhakijat voivat saada 20 % alennuksen kaikkiin kursseihin, lukuun ottamatta jo valmiiksi alennettuja, opetushallituksen tukemia kursseja sekä tutkintoon johtavia opintoja (taiteen perusopetus ja kelpoisuuskoulutukset). Alennus on henkilökohtainen, eikä sitä voi käyttää lapsi-vanhempi- tai perhekursseihin.

Saadakseen alennuksen tulee työttömän työntekijän toimittaa opiston Nokian toimistoon tai Pirkkalan / Lempäälän toimipisteeseen TE-toimiston lomake ”Todistus työnhaun voimassaolosta” lyhytkurssien osalta viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista ja koko kevätlukukauden kestävien kurssien osalta viimeistään 31.1.2018.Työtön työnhakija saa tulostettua em. lomakkeen kirjautumalla TE-toimiston nettisivustolle omilla tunnuksillaan.

Huom! Mikäli haluat työttömyysalennuksen, älä maksa kurssia suoraan pankkikuvakkeella ilmoittautumisen yhteydessä. Alennus voidaan ottaa huomioon vain silloin, kun kurssi laskutetaan tavalliseen tapaan kurssin jälkeen. 

Jos olet ilmoittautunut koko lukuvuoden kursseille ja työllisyystilanteesi muuttuu ennen kevään laskutusta, ilmoita siitä opiston toimistoon viimeistään 31.1.2018.