f

Opintoneuvonta ja suunnittelu

Suunnittelijaopettaja Mikael Härkänen
(aikuisten kuvataide, kuvataiteen perusopetus)
puh. 040 133 4216

Suunnittelijaopettaja Anne Sallinen
(aikuisten käsityön taiteen perusopetus)
puh. 040 133 4213

Toimistosihteeri Kaija Tomperi
puh. 040 133 4223

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

_________________________


Kuvataide maalaus sanna perenius

Sanna Perenius


Kansalaisopiston kuvataideopetuksen sivuille
Visuaalisten taiteiden perusopetus, aikuiset

Pirkan opisto tarjoaa aikuisille visuaalisten taiteiden perusopetusta yleisen ja laajan oppimäärän mukaan. Opintojen keskeisenä tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa persoonallista ilmaisua. Tavoitteena on oppia ilmaisullisia valmiuksia, materiaalien ja tekniikan hallintaa. Opetuksessa kehitetään opiskelijan luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä ohjataan opiskelijaa arvioimaan ja arvostamaan laatua visuaalisessa ympäristössä.

Opetus antaa hyvän pohjan kuvataiteen tai käsityön taiteen tekemiselle elämänikäisenä harrastuksena tai hakeutumiselle alan jatko-opintoihin. Lisäksi opinnot voivat toimia ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta. Laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perus- ja syventävistä opinnoista. Käsityön opetusta järjestetään Nokialla, kuvataiteen Pirkkalassa/Nokialla.


Lukukausimaksu 2017-18, 149€/ 160€


Opetussuunnitelma


YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPINNOT 18,5 op (500 h)

Yleisen oppimäärän opinnot sisältävät 10 opintokokonaisuutta.

PERUSOPINNOT 20 op (540 h)

Perusopinnot koostuvat kaikille yhteisistä pakollisista opinnoista (17 op) ja valinnaisista opinnoista (3 op). Opinnot kestävät n. 3 vuotta.

SYVENTÄVÄT OPINNOT 28 op (756 h)

Syventävissä opinnoissa pakollisten opintojen määrä on 19 op, valinnaisten opintojen 9 op. Opintojen suorittamisaika on 3-4 v.