f

Ilmoittautuminen

Kaikkiin varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmiin  ilmoittaudutaan lapsen nimellä, huoltajan tiedot merkitään laskutuskenttään.

Kurssimaksu sisältää lapsen / yhden aikuisen ja yhden lapsen osallistumisen. 

Huom! Muskarit ja musiikkipajat ovat koko lukuvuoden kestäviä kursseja. Syksy ja kevät laskutetaan erikseen. Musiikkipajan työkirja ei sisälly kurssimaksuun.

Neuvonta ja suunnittelu

Suunnittelijaopettaja Tuula Landau
puh. 040 133 4232

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi


Tampuriinit3-edit (kopio)

 


Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista pääasiassa alle kouluikäisille suunnattua musiikkikasvatusta. Sen tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, tukea lapsen luovuutta ja itseilmaisua sekä antaa virikkeitä ja valmiuksia jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lapsi kuuntelee, kokee ja musisoi ilmaisten itseään musiikin ja leikin keinoin. Samalla lapsi oppii rytmin, dynamiikan, melodian, sointivärin, harmonian ja muodon alkeita. Musiikkiin integroidaan myös muita taiteita yhdistämällä musiikkiin draaman, tanssin, kirjallisuuden ja kuvataiteiden työtapoja. Perhemuskarissa (muskari 0–3-vuotiaat) aikuinen osallistuu aktiivisesti toimintaan yhdessä lapsen kanssa. Muskariin tai musiikkipajaan osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta muskarista tai musiikkipajasta. Musiikkipaja on sisällöltään jatkoa muskaritoiminnalle. 


VAUVAMUSKARIT

Vauvan ja vanhemman yhteinen musiikkituokio. Lauletaan, leikitään, loruillaan ja liikutaan. Muskarissa vauva tutustuu erilaisiin soittimiin kuunnellen, katsellen, tutkien sekä vanhemman avustuksella soittaen. Leikin, laulun ja lorun kautta vauvalle rakentuu peruskokemus hyvästä yhdessäolosta. Osallistuminen ei edellytä aiempaa musiikkiharrastusta.

MUSKARIT 1-2 -VUOTIAAT

Aikuisen ja lapsen yhteinen musiikkituokio, jossa aikuinen on mukana toiminnassa aktiivisesti koko tunnin ajan. Lauletaan perinteisiä ja uusia lastenlauluja elävöittäen niitä leikkien, draamallisesti, kuvallisesti sekä keho-, rytmi- ja melodiasoittimin. Liikutaan musiikin mukaan ohjatusti sekä vapaasti improvisoiden. Osallistuminen ei edellytä aiempaa musiikkiharrastusta.

MUSKARIT 3-4 -VUOTIAAT

Opetellaan leikinomaisesti helppoja lauluja ja loruja. Elävöitetään laulua keho-, rytmi- ja melodiasoittimin. Leikitään ja liikutaan musiikin mukaan ohjatusti sekä improvisoiden. Osallistuminen ei edellytä aiempaa musiikkiharrastusta. Lapset osallistuvat muskariin ilman huoltajaa.

MUSKARIT 5-6 -VUOTIAAT

Lauletaan, liikutaan musiikin mukaan ja eläydytään kuunneltavaan musiikkiin. Käytetään keho- ja rytmisoittimia monipuolisesti laulujen ja lorujen säestämiseen ja musiikillisten tarinoiden värittämiseen. Tutustutaan myös melodiasoittimiin. Muskari antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia mahdollisille tuleville soitinopinnoille. Osallistuminen ei edellytä aiempaa musiikkiharrastusta. Lapset osallistuvat muskariin ilman huoltajaa.

MUSIIKKIPAJAT 6-8 -VUOTIAAT

Hauskoja musiikkielämyksiä musiikista innostuneille pojille ja tytöille. Lauletaan, soitetaan eri rytmi- ja melodiasoittimia, tehdään bodypercussioita, liikutaan ja tanssitaan ja kuunnellaan. Tutustutaan orkesteri- ja bändisoittimiin ja opitaan musiikin perusteita. Musiikkipaja tukee mahdollista soittoharrastusta. Se toimii myös hyvänä valmennuksena musiikkiopiston pääsykokeisiin. Tehtäväkirja: Musiikkiviidakossa. Musiikin perusteiden alkeisoppimateriaali.